حضرت محمد(ص) :
از همه بدبختان بدبختتر کسی است که فقر دنیا و عذاب آخرت را با هم دارد
*****
حضرت محمد(ص) :

ترس از مردم ، شما را از رعایت حقی که میدانید باز ندارد
*****
امام علي (ع):
بادوستت چنان باش که گوئی روزی با تو دشمن میشود وبا دشمنت چنان رفتار کن که گویی روزی با تو دوست می شود.
*****
امام علي (ع):
هرگاه بر دشمنت چیره شدی ، درگذشتن از او را شکرانه ی چیرگی بر وی قرار ده.

*****
امام علي (ع):
اگر انسانها بدانند با هم بودنشون چقدر محدوده محبتشون نا محدود می شود.
*****
امام علي (ع):
هیچ دشمنی برای انسان٬ ستمگرتر از نفس او نیست.
*****
امام علي (ع):
بد ترین شما کسانی هستند که سخن چینی می کنند و میان دوستان جدائی می افکنند وبرای افراد پاکدلمن عیب جوئی می کنند.
*****
امام علي (ع):
بالاترین عبادت تفکر و تعقل است.
*****
امام علي (ع):
کسی که به رعیت خود ستم ورزد٬ خداوند حکومتش را زایل سازد و در هلاکت و نابودی وی تعجیل کند.
*****
امام علي (ع):
بپرهیز از خونها٬ و ریختن آن بناروا٬ که چیزی چون ریختن خون بناحق٬ آدمی را به کیفر نرساند٬ و گناه را بزرگ نگرداند٬ و نعمت را نبرد٬ و رشته ی عمر را نبرد.
*****
حضرت فاطمه (س):
بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.
امام حسن (ع):
چنان براى دنیایت تلاش كن كه گویا همیشه زنده‏اى، و چنان براى آخرتت تلاش كن كه گویى فردا مرگت فرا مى‏رسد.
*****
امام حسن (ع):
چنان با مردم رفتار نما كه ‏دوست دارى با تو رفتار كنند.
*****
امام حسين (ع):
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
*****
امام باقر (ع):
خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند
*****
امام رضا (ع):
هیچ بنده ‏اى حقیقت ایمانش را کامل نمى ‏کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین‏ شناسى، تدبر نیکو در زندگى، و شکیبایى در مصیبت‏ها و بلاها.
*****
امام حسن عسكري (ع):
عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.
*****
امام حسن عسكري (ع):
تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است.